AHA-asian­tuntija

Asbesti- ja haitta-aineasian­tuntijan henkilö­sertifikaatti – MH-Racingin AHA-asiantuntijat Espoosta palveluksessasi

Asbesti -ja haitta-aineasian­tuntijan (AHA-asiantuntija) henkilö­sertifikaatti on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät asbestin ja muiden haitallisten / vaarallisten aineiden kartoituksia, purkutöihin liittyvää suunnittelua tai valvontaa rakennuksissa ja muissa kohteissa. Sertifikaatin hakijalta edellytetään paitsi ohessa mainittua perus­koulutusta myös henkilösertifiointi­koulutuksen suorittamista ja työkokemusta. Meillä MH-Racingissa on pätevät, sertifioidut AHA-asiantuntijat, jotka toimivat Espoosta muulle pääkaupunki­seudulle. Ota yhteyttä!

Perus­koulutus

AHA-asiantuntijan henkilö­sertifikaatti edellyttää vähintään rakennus- tai talotekniikan teknikon tutkintoa tai vastaavasti henkilöllä on oltava vähintäänkin viiden vuoden kokemus asbesti- ja haitta-aine­kartoitusten ammatti­maisesta suorittamisesta.

Henkilö­sertifioinnin koulutus

Sertifiointiin vaadittu osaaminen osoitetaan henkilösertifiointi­koulutuksella, johon osallistuminen on pakollista. Lisäksi on suoritettava kirjallinen koe ja näyttö hyväksytysti. Koulutusta järjestää VTT:n hyväksymä oppilaitos.

Työkokemus

AHA-asiantuntijalta edellytetään työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta liittyen vanhojen rakennusten tutkimiseen ja/tai korjaamiseen. Lisäksi henkilöllä tulee olla vanhojen rakenteiden, Suomessa käytettyjen rakennus­materiaalien ja asbestin sekä haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta.

AHA-asiantuntijan henkilö­sertifikaattia on haettava viiden vuoden kuluessa henkilösertifiointi­koulutuksen suorittamisesta. Määräajan edellytyksenä on, että hakija on suorittanut sertifiointikoulutuksen jälkeen täydennys­koulutuksen.