Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

AHA-asiantuntijamme tekevät lakisääteiset asbesti- ja haitta-ainekartoitukset Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja koko pääkaupunkiseudulla

Espoosta muulle pääkaupunkiseudulle palvelevan MH-Racing Oy:n asbesti- ja haitta-ainekartoitus selvittää kiinteistöjen rakenteissa mahdollisesti piilevät terveydelle haitalliset aineet ja rakennusmateriaalit. Yleisin niistä on asbesti, joka koostuu kuitumaisista silikaattimineraaleista ja joka voi pahimmillaan aiheuttaa syöpää.

Terveyshaittaa asbestilla ei kuitenkaan ole silloin, kun se on sitoutunut rakennusmateriaaleihin. Haitta syntyy tilanteissa, joissa asbestia sisältäviä materiaaleja aletaan purkaa esimerkiksi remontin yhteydessä. Tällöin ilmaan voi vapautua terveydelle vaarallisia hiukkasia. Siksi asbestikartoitus tai muun haitta-aineen kartoitus on tärkeä suorittaa ennen purkutöiden aloittamista.

Meiltä saat luotettavat, lakisääteiset asbestikartoitukset sertifioitujen AHA-asiantuntijoiden (Asbesti- ja haitta-aineasian­tuntija) toimesta sekä asianmukaiset purkupalvelut tilanteen niin vaatiessa. Kysy lisää!

Missä kaikkialla asbesti piilee?

Asbestia käytettiin Suomessa rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992, ja vuoden 1994 alusta alkaen asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö kiellettiin kokonaan. Ennen kieltoa asbestia on mahdollisesti käytetty esimerkiksi taloyhtiöiden huoneistoissa erilaisissa aineissa ja materiaaleissa, kuten maaleissa, lakoissa, bitumiemulsioissa, muovimatoissa, linoleumlaatoissa, tasoitteissa ja liimoissa, keraamisissa laatoissa, laatta- ja saumalaasteissa, putkieristeissä sekä ilmanvaihtokanavissa.

MH-Racing on asbestikartoituksiin ja haitta-ainekartoituksiin perehtynyt ammattilainen

Asbestikartoituksen tekijän tulee olla perehtynyt asbestin esiintymiseen käytetyissä materiaaleissa, rakennusaineissa ja rakenteissa. Myös kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammattiosaaminen tulee täyttyä. Henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija täyttää kyseiset kartoitusvaatimukset.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous asbesti- ja haitta-ainekartoitustyöstä. Toiminta-alueemme kattaa Espoon, Vantaan ja Helsingin lisäksi myös muun pääkaupunkiseudun.

Uusi asbestilaki 1.1.2016 alkaen edellyttää asbestikartoitusta tietyissä tilanteissa

Aiemmin voimassa oli käytäntö, jonka mukaan asbestikartoitusta ei tehdä, vaan purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Tämä käytäntö ei Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon mukaan ole kuitenkaan enää hyväksyttävää. Uusi laki määrää, että mikäli osakas aikoo tehdä tai teettää ennen vuotta 1994 rakennetun talon asuntoon huoneistoremontin, hänen on teetettävä tietyissä tapauksissa purettavien materiaalien asbestikartoitus ennen purkutyön aloittamista. Lähtökohtaisesti osakas maksaa asbestikartoituksen, ellei toisin sovita.

Kartoituksessa asbestikartoittaja ottaa materiaalinäytteitä, joista laaditaan asbestikartoitusraportti. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta kartoituksen jälkeen. On hyvä huomioida, että asbestikartoitus viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä, mikä vaikuttaa remontin aikatauluun. Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan.

Milloin asbestikartoitusta ei tarvita?

Asbestikartoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun huoneistossa tehdään pienempiä muutostöitä. Näitä ovat esimerkiksi reikien poraaminen seiniin tai kattoon. Me neuvomme ja kerromme mielellämme lisää aiheesta, mikäli asbesti- ja haitta-ainekartoitus askarruttaa millään tavalla. Kysy rohkeasti apua asbestiasiantuntijaltamme! Toteutamme asbestikartoituksia Espoossa, Helsingissä, Vantaalla sekä muualla pääkaupunkiseudulla.