Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

AHA-asiantuntijamme tekevät lakisääteiset kartoitukset Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla

Espoosta muulle pääkaupunkiseudulle palvelevan MH-Racing Oy:n asbesti- ja haitta-ainekartoitus selvittää kiinteistöjen rakenteissa mahdollisesti piilevät terveydelle haitalliset aineet ja rakennusmateriaalit. Yleisin niistä on asbesti, joka koostuu kuitumaisista silikaattimineraaleista ja joka voi pahimmillaan aiheuttaa syöpää.

Terveyshaittaa asbestilla ei kuitenkaan ole silloin, kun se on sitoutunut rakennusmateriaaleihin. Haitta syntyy tilanteissa, joissa asbestia sisältäviä materiaaleja aletaan purkaa esimerkiksi remontin yhteydessä. Tällöin ilmaan voi vapautua terveydelle vaarallisia hiukkasia. Siksi asbestikartoitus tai muun haitta-aineen kartoitus on tärkeä suorittaa ennen purkutöiden aloittamista.

Meiltä saat luotettavat, lakisääteiset kartoitukset sertifioitujen AHA-asiantuntijoiden (Asbesti- ja haitta-aineasian­tuntija) toimesta sekä asianmukaiset purkupalvelut tilanteen niin vaatiessa. Kysy lisää!

Missä kaikkialla asbesti piilee?

Asbestia käytettiin Suomessa rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992, ja vuoden 1994 alusta alkaen asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö kiellettiin kokonaan. Ennen kieltoa asbestia on mahdollisesti käytetty esimerkiksi taloyhtiöiden huoneistoissa erilaisissa aineissa ja materiaaleissa, kuten maaleissa, lakoissa, bitumiemulsioissa, muovimatoissa, linoleumlaatoissa, tasoitteissa ja liimoissa, keraamisissa laatoissa, laatta- ja saumalaasteissa, putkieristeissä sekä ilmanvaihtokanavissa.

MH-Racing on asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin perehtynyt ammattilainen

Asbestikartoituksen tekijän tulee olla perehtynyt asbestin esiintymiseen käytetyissä materiaaleissa, rakennusaineissa ja rakenteissa. Myös kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammattiosaaminen tulee täyttyä. Henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija täyttää kyseiset kartoitusvaatimukset.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous asbesti- ja haitta-ainekartoitustyöstä Espoosta muulle pääkaupunkiseudulle!

Uusi asbestilaki 1.1.2016 alkaen edellyttää kartoitusta tietyissä tilanteissa

Aiemmin voimassa oli käytäntö, jonka mukaan asbestikartoitusta ei tehdä, vaan purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Tämä käytäntö ei Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon mukaan ole kuitenkaan enää hyväksyttävää. Uusi laki määrää, että mikäli osakas aikoo tehdä tai teettää ennen vuotta 1994 rakennetun talon asuntoon huoneistoremontin, hänen on teetettävä tietyissä tapauksissa purettavien materiaalien asbestikartoitus ennen purkutyön aloittamista. Lähtökohtaisesti osakas maksaa kartoituksen, ellei toisin sovita.

Kartoituksessa asbestikartoittaja ottaa materiaalinäytteitä, joista laaditaan asbestikartoitusraportti. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta kartoituksen jälkeen. On hyvä huomioida, että kartoitus viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä, mikä vaikuttaa remontin aikatauluun. Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan.

Milloin kartoitusta ei tarvita?

Kartoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun huoneistossa tehdään pienempiä muutostöitä. Näitä ovat esimerkiksi reikien poraaminen seiniin tai kattoon. Me neuvomme ja kerromme mielellämme lisää aiheesta, mikäli asbesti- ja haitta-ainekartoitus askarruttaa millään tavalla. Kysy rohkeasti apua asbestiasiantuntijaltamme!