Homepurkutyöt – homepurkutyöt ammattitaidolla Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla

Ota yhteyttä

Mikrobialtistuminen rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana.

 

Korjausrakentamisen yleistymisen myötä myös rakennustyöntekijöiden mikrobialtistumiseen on alettu kiinnittämään huomiota. Koska korjaustöiden aikana vapautuu ilmaan mikrobeja ja niiden itiöitä, mikrobipitoisuudet voivat kohota homevaurioituneiden rakenteiden purku-, korjaus- ja siivoustyön aikana huomattavan korkeiksi.

Ilman mikrobipitoisuuksien on todettu kohoavan rakenteiden purkamisen aikana silloinkin, kun kyseessä ei ole kosteus- ja homevaurio. Tällaisia tilanteita esiintyy varsinkin vanhoissa rakennuksissa, joissa lämmöneristeenä on käytetty sammalta, olkia, purua, kutterinlastua, jne. Myös rakennusjätteen siivoamisen aikana mikrobipitoisuudet voivat olla hyvin korkeita.

Korjaustöiden aikana mikrobipitoisuudet laskevat purkutyön aikaisista, mutta ovat korkeampia kuin ennen purkamista. Mikrobien on todettu leviävän varsinaisesta korjauskohteesta rakennuksen muihin tiloihin, jolloin rakennustyöntekijöiden lisäksi altistuvat myös muut tiloissa oleskelevat. Keskimäärin mikrobipitoisuudet ovat nousseet purkutyötä ympäröivissä tiloissa jopa kymmenkertaisiksi ennen purkamista vallinneeseen tasoon verrattuna.

Purkutyöohje

Mikrobipurkutyöohjeessa on tuotava esiin seuraavat seikat:

  • vaurioalueen laajuus

  • mikrobitutkimusten tulokset

  • lajisto

  • myrkyllisyys

  • työn suoritusaika

  • suojaukset

  • purkumenetelmä

  • osastointimenetelmä

  • kohdepoistomenetelmä.

*Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.